सञ्चालक समिति

John Doe

SM Rijal

Secretary. Ugratirtha
John Doe

Mohan Gajurel

Chairman Ugratirtha
John Doe

Shriram Bashnet

vice-chairman Ugratirtha
John Doe

Chandika Chaulagain

Koshadhyaksh Ugratirtha
John Doe

Jisan Achaju

Member Ugratirtha
John Doe

Taranath Aryal

Member Ugratirtha
John Doe

Sabina Awa

Member Ugratirtha